Detalii firmă

S.C. Microroyal SRL, cu sediul în Lugoj, Aleea Țesătorilor nr. 4, și-a deschis porțile începând cu anul 1991 când a fost înscrisă la ORC Timiș sub nr. 35/901/1991, având obiectiv inițial de activitate producția de mobilă și binale.

Pe parcursul anilor, firma s-a extins, fapt care a impus schimbarea locației sale, în anul 1995 ea construindu-și un sediu nou pe Aleea Țesătorilor nr.4, unde își desfășoară activitățile și în prezent.

Edificarea unui sediu adecvat și, implicit, amenajarea unor ateliere corespunzătoare, dotate cu utilaje performante, au condus treptat la îmbunătățirea condițiilor de muncă și la creșterea numărului de angajați. Cifra de afaceri a societății a crescut și ea proporțional cu dezvoltarea acesteia.

De-a lungul anilor, firma și-a diversificat profilul, făcând investiții în domeniul imobiliar. Astfel, au fost întemeiate Restaurantul Royal, Pensiunea Royal (42 camere de cazare), au fost construite case și achiziționate terenuri (intra și extra vilan).

Recent, societatea a devenit proprietara a unui imobil de mare importanță în peisajul urbanistic al orașului Lugoj, dorind renovarea și transformarea lui într-un hotel de lux cu 18 camere de cazare și 3 apartamente, deservit de un restaurant, grădină de vară și o zonă spa.

În prezent, societatea are în vedere continuarea producției de mobilă și binale, precum și diversificarea prestației sale în domeniul construcțiilor și în cel hotelier.

Pentru ca firma să-și poată menține prestigiul, dobândit în cei peste 23 de ani de activitate și să-și păstreze trendul ascendent pe piață, ea dă o mare importanță ridicării conștiinței profesionale a angajaților, sădind în cugetul lor spiritul de echipă, de disciplină, de elevată responsabilitate a muncii.

S.C. Microroyal SRL deține certificarea sistemelor după cum urmează:
– SR EN ISO 14001:2005 – Management de mediu
– SR EN ISO 9001:2008 – Management al calității
– SR 8000:2008 – Management al sănătății și securității în muncă
– SR 13476 – 2:2003
– SR CLC/TS 50349: 2006 – Calificări tehnico-profesionale

Cu o experiență de peste 23 de ani în domeniul ei de activitate, firma S.C. Microroyal SRL a devenit cunoscută pe piață nu doar prin calitatea produselor și activităților prestate, ci și prin seriozitatea și respectul de care a dat întotdeauna dovadă în relațiile cu clienții săi.